WhatsApp

+31 (0)6 41 72 06 32

e-mail

info@yourseason.nl

Openingstijden

Wegens verhuizing & verbouwing tijdelijk gesloten!

Onze huisregels zijn de belangrijkste spelregels binnen de praktijk en zijn er voor iedereen. Dankzij deze gedrags- en beleidsregels weet iedereen waar hij aan toe is en wat je bij Your Season mag verwachten. Op deze manier kunnen we samen alles netjes regelen en de hygiëne, veiligheid en kwaliteit waarborgen.

Onze huisregels

 1. Massagepraktijk Your Season geeft geen sensuele massages en wij stellen verzoeken hiertoe niet op prijs tijdens een massage. Massagepraktijk Your Season behoudt zich in dit geval het recht voor om de behandeling te staken.
 2. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven en cliënten dienen hier eveneens zorg voor dragen.
 3. Handdoeken en badlakens zijn aanwezig in de praktijk en vallen onder de verantwoording en eigendom van Your Season. Met het oog op hygiëne reinigt Your Season de handdoeken en badlakens na iedere behandeling.
 4. De massages vinden plaats met het ondergoed aan. Het losmaken van een bh-bandje is mogelijk noodzakelijk voor de behandeling en vindt plaats in overleg met de cliënt.
 5. Persoonlijke en medische gegevens verstrekken wij nooit aan derden zonder schriftelijke toestemming.
 6. Voor aanvang van een eerste behandeling stellen wij een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid.
 7. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 8. Wanneer cliënt reeds onder behandeling staat van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient er te allen tijde overleg plaats te vinden met de desbetreffende behandelaar of een massage is toegestaan.
 9. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 10. Massagepraktijk Your Season is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 11. Massagepraktijk Your Season is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 12. Massagepraktijk Your Season behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 13. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 14. Betalingen uitsluitend contant of per pin.
 15. Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak plaats te vinden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden doorberekend.
 16. Bij niet-naleving van de regels kan de uitvoerende masseur de behandeling staken.

Naast onze huisregels zijn op alle behandelingen ook de algemene voorwaarden van toepassing.